- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 >>>รายละเอียดดังแนบ 

สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ(ประเทศไทย)