- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนามมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนามมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถและทักษะทางด้านภาษาจีน สมัครเข้าร่วมโครงการ >>>รายละเอียดดังแนบ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน