- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน  >>>รายละเอียดดังแนบ