- - - - - -
A+ R A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Abdulhafis 4
การประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" เขียนโดย Abdulhafis 3
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์ ผ่านช่องทาง www.dlit.ac.th และ http://dl.obec.go.th เขียนโดย Abdulhafis 5
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุาภา ประจำปี 2561 เขียนโดย Abdulhafis 8
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch เขียนโดย Abdulhafis 5
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เขียนโดย Abdulhafis 12
เชิญชวนประกวดงานเขียน "พหุวัฒนธรรมบ้านฉัน" เขียนโดย Abdulhafis 11
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ เขียนโดย Abdulhafis 10
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมแหล่งเรียนรู้เทศบาลนครยะลา เขียนโดย Abdulhafis 11
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประกวดภาพยนต์สั้นหรือสารคดี เขียนโดย Abdulhafis 36