- - - - - -
A+ R A-

แบบคำร้องขอทราบคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

แบบคำร้องขอทราบคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส