- - - - - -
A+ R A-

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส