- - - - - -
A+ R A-

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส