- - - - - -
A+ R A-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส