- - - - - -
A+ R A-

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ.2565

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)  ประจำปี พ.ศ. 2565

1.ปฏิทินการดำเนินการย้าย

2.รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบ

3.ตำแหน่งว่างรับย้าย

4.แบบคำร้องขอย้าย

 - ผู้ที่ประสงค์ย้ายภายในสังกัดยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา  จำนวน 2 ชุด

 - ผู้ที่ประสงค์ย้ายต่างสังกัดยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา  จำนวน 3 ชุด