- - - - - -
A+ R A-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(โครงการครูห้องเรียนดนตรี) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(โครงการครูห้องเรียนดนตรี) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕