- - - - - -
A+ R A-

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างสำหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างสำหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู  ปี พ.ศ.2564  รายละเอียดดังแนบค่ะ

- แบบฟอร์มรับรองการเทียบประสบการณ์

- หนังสือนำแจ้งทุกเขต

-รายละเอียดตัวชี้วัด

-ปฏิทินย้าย ปี 2564