- - - - - -
A+ R A-

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้สอนอิสลามศึกษา (โครงการการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งผู้สอนอิสลามศึกษา (โครงการการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15