ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูวิชาการ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง ครูวิชาการ  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน  1  อัตรา   โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้