- - - - - -
A+ R A-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนศรีวารินทร์ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้สอนอิสลามศึกษา  โรงเรียนศรีวารินทร์ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15