- - - - - -
A+ R A-

ประกาศแก้ไขกำหนดการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน,ครูผู้สอน (จชต.) และครูผู้สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

ประกาศแก้ไขกำหนดการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน,ครูผู้สอน (จชต.) และครูผู้สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15