- - - - - -
A+ R A-

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนอิสลามศึกษา ตามโครงการการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนอิสลามศึกษา ตามโครงการการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15