- - - - - -
A+ R A-

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอนอิสลามศึกษา โครงการการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสพม.15

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอนอิสลามศึกษา  โครงการการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสพม.15