- - - - - -
A+ R A-

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563

หนังสือนำ

1.ตำแหน่งว่างรับย้าย ปี พ.ศ.2563

2.แบบคำร้องขอย้าย 

3.ปฏิทินย้ายครู ปี พ.ศ.2563 

4.รายละเอียดตัวชี้วัดย้ายครู ปี พ.ศ.2563