- - - - - -
A+ R A-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูด้านวิชาการ (ชีววิทยา) โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูด้านวิชาการ (ชีววิทยา) โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”