- - - - - -
A+ R A-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ตำแหน่งครูวิชาการ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ตำแหน่งครูวิชาการ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้