- - - - - -
A+ R A-

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15