- - - - - -
A+ R A-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15