- - - - - -
A+ R A-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอกภาษาไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอกภาษาไทย