- - - - - -
A+ R A-

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอน และบุคลากรการศึกษา เป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบุคลากรด้านกีฬาโครงการสานฝันฯ รร.รือเสาะชนูปถัมภ์

รายละเอียด