- - - - - -
A+ R A-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิชาการ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิชาการ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้