- - - - - -
A+ R A-

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.สพม.เขต 15)

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

2. มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. คู่มือ ฉก.คศ.สพฐ.