- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การทดสอบ “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 4958
กรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ วันที่ 14 สิงหาคม 2560 1359
กำหนดการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 867
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์๑๙ เขต 995
แก้ไขผลการท่องสูตรคูณ ม.ปลายของจังหวัดยะลา 880
แก้ไขผลการท่องสูตรคูณ ม.ปลายของจังหวัดยะล 753
ประกาศผลการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 2396
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 1118
การแข่งขันท่องสูตรคูณ 1057
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ 1460