- - - - - -
A+ R A-

โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาพ (Boot Camp) รุ่นที่ 9

         โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาพ (Boot Camp) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 31  กรกฎาคม - 18  สิงหาคม 2560 ให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกรายละเอียดสำหรับ             ที่พักและอาหารได้ที่ http://www.camp.Idresidences.com/add.php  โดยเข้าพัก ณ โรงแรมไอดี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต (ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต)