- - - - - -
A+ R A-

เปลี่ยนสถานที่ประชุม

     ตามที่ สพม.15  ได้ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมประกายแก้ว สพม.15  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไป     ประกอบพิธิฮัจย์ ระหว่างวันที่ 24 - 25  กรกฎาคม 2560 ขอเชิญผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียนประชุมในวันที่ 23  กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ค่าย ตชด.ใกล้สนามบินบ้านทอน  ได้แก่ รร. ตากใบ  รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ รร.สุไหงโก-ลก  รร.สุคิรินวิทยา  รร.เวียงสุวรรณวิทยาคม  รร.นราธิวาส  รร.ศรีวารินทร์  รร.นราสิกขาลัย  รร.เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ และ รร.บูกิตประชาอุปถัมภ์  สำหรับหนังสือเชิญประชุมจะส่งให้ต่อไป

       ทั้งนี้ได้เปลี่ยนสถานที่่ประชุมจาก "ค่าย ตชด.ใกล้สนามบินบ้านทอน" เป็น "กองพันทหารปีนใหญ่กระสูนวิถีโค้งที่ ค่ายจุฬาภรณ์"  นอกนั้นคงเดิม

   จ.นราธิ