- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสที่มีประสบการณ์สอนไม่เกิน 5 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาฝรั่งเศสรุ่นใหม่

                       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "ครูรุ่นใหม่กับการสอนภาษาฝรั่งเศส สู่มาตรฐานยุโรป"  ณ  สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ  ระหว่างวันที่  18  มีนาคม  ถึง  12  เมษายน  2561   โดยส่งใบสมัครพร้อมจดหมายแนะนำตัว  ภายในวันที่  15  มีนาคม  2561

                        ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  ขอประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าว  รายละเอียดดังแนบ คลิ๊กที่นี่