- - - - - -
A+ R A-

ประกาศโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 70 % ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 70 %  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โอนวันที่ 17/03/2566 ขอให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินภายในวันที่ 22/03/2566 ค่ะ

หลักฐานโอนเงิน สพม.นราธิวาส

หลักฐานโอนเงิน สพม.ปัตตานี

หลักฐานโอนเงิน สพม.ยะลา