- - - - - -
A+ R A-

แจ้งประกาศโอนเงิน อุดหนุนทุนโครงการสานฝันกีฬาสู่การศึกษาชายแดนใต้

แจ้งประกาศโอนเงิน อุดหนุนทุนโครงการสานฝันกีฬาสู่การศึกษาชายแดนใต้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (เพิ่มเติม)  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ขอให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินมายังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ค่ะ

รายละเอียดดังแนบค่ะ