- - - - - -
A+ R A-

ประกาศโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารับ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 15 ค่ะ

ประกาศโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารับ  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 15 ค่ะ       รายละเอียดดังแนบ