- - - - - -
A+ R A-

แจ้งพนักงานราชการ

แจ้งพนักงานราชการที่มีการหักค่าสวัสดิการต่างๆ(ยกเว้นค่าประกันสังคม)  เดือนตุลาคม 2562 ให้ดำเนินการชำระด้วยตนเอง