- - - - - -
A+ R A-

แจ้งการชำระรายการค่าสาธารณูปโภคโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561

แจ้งชำระรายการค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2561 มีรายละเอียดดังไฟล์แนบค่ะ