- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < <
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
แนวทางการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำความผิดวินัย กรณีกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เขียนโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 66
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้หลักสูตร “การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” เขียนโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 204
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 96
นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สพม.นราธิวาส พ.ศ.2566 เขียนโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 228
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2564และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน เขียนโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 142
หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ เขียนโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 276